Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

lucky-one
<czerwonowlosypl> ja nie jestem włamywaczem, ja jestem specjalistą od niestandardowych metod wejścia do obiektów objętch restrykcjami prawnymi.
bash.org.pl: cytat #4859579

January 28 2015

lucky-one
<LittleSweetLoli> Alice in Wonderland - Interpretacja wlasna: dziewczynka wziela LSD, zobaczyla bialego korlika i wpadla w dola, w efekcie miala bad tripa. koniec
<ing> wiekszosc basni dobrze dziala z narkotykami
<ing> dziewczynka z zapalkami ma fajny potencjal
<akarin_mk2> ing, a ta dziewczynka miala pozwolenie na obnosny handel?
<akarin_mk2> i czy zalozyla dzialalnosc gospodarcza
bash.org.pl: cytat #4859554

January 08 2015

lucky-one
<n-ty> PKP pamięta o swoich pasażerach w okresie świątecznym. Ja na przykład miałem szczęście być w gronie szczęśliwców, obdarowanych pokaźnym pakietem darmowych minut.
bash.org.pl: cytat #4859486
lucky-one
<pisarz1958> w sumie
<pisarz1958> są mądre telefony, są mądre zegarki, mądre lodówki, mikrofalówki i inne gówna
<pisarz1958> a mądrych ludzi nie robią już praktycznie :c
bash.org.pl: cytat #4859536

December 12 2014

lucky-one
<Luka> Czuję się jakbym znów miał 15 lat.
<Luka> Transfer spadł mi do 21 KB/s
bash.org.pl: cytat #4859315
lucky-one
< grom> Zatrzymania w ZUS. Nieprawidłowości przy zakupie sprzętu informatycznego
< gjm> kupili dyskietki 5.25" zamiast 3.5"?
bash.org.pl: cytat #4859314

December 08 2014

lucky-one
<brvbul> "lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną potrwa około 6 godzin"
<brvbul> mniej więcej tyle samo ostatnio jechałem pociągiem z Katowic do Warszawy...
bash.org.pl: cytat #4859241
lucky-one
* virago3 chyba zamieni plecak na teczke... i w nim nosil kanapki ;D
<virago3> krashan: nosisz teczke? :P
<krashan> virago3: Nie.
<krashan> virago3: Ja mam coś, co można nosić i jako teczkę i jako plecak - mogę więc elastycznie dopasowywać się do kontekstu.
<Tygrys> krashan: no to masz polimorficzny nosnik kanapek ;-)
bash.org.pl: cytat #4859217

November 14 2014

lucky-one
lucky-one
lucky-one
lucky-one

November 11 2014

lucky-one
lucky-one
lucky-one

November 03 2014

lucky-one

September 27 2014

lucky-one

September 25 2014

lucky-one

September 16 2014

lucky-one
lucky-one
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl